Помощ за ProTranslator

Описание на менютата на програмата

 • Файл
  • Отвори – отваря диалога за избор на файл и зарежда файл в преводача
  • Запиши – отваря диалога за запис и записва така променения файл
  • Затвори – приключва работата с програмата
 • Редактиране
  • Отмени – отменя последното направено действие
  • Повтори – повтаря последното отменено действие
  • Изрежи – изрязва избраното и го поставя в системния буфер (clipboard)
  • Копирай – копира избраното и го поставя в системния буфер (clipboard)
  • Постави – замества избраното със съдържанието на системния буфер (clipboard)
  • Изтрий – изтрива избраното
  • Избери всичко – маркира (избира) целия текст
 • Превод
  • Преведи – превежда програмен код до български. Автоматично разпознава кой програмен език е според разширението на избрания файл
  • Преведи до C++ – превежда преведена на български програма обратно до C++
  • Преведи до Pascal – превежда преведена на български програма обратно до Pascal
  • Сравни – зарежда оригиналната програма до превода и позволява сравнението им
 • Инструменти
  • Покажи дума – показва всички срещания на дадена дума в редактора
  • Отвори в редактор – отваря показваният програмен файл в средата за програмиране по подразбиране за този тип файл
  • Покажи информация – показва общият вид и действието на избраната команда
 • Настройки
  • Вмъкване на конструкции – показва панел, съдържащ списък с готови езикови конструкции. При щракане върху всяка от тях може да се види общия и вид, а при двойно щракане – тя да бъде вмъкната в програмата
  • Вмъкване на конструкции с диалог – при избиране на тази отметка, преди вмъкване на конструкцията се показва диалог, в който може да се въведат стойности за нейните елементи и да се види как ще изглежда командата и какво ще е действието и, когато в нея са заместени тези стойности на нейните синтактични елементи.
 • Помощ
  • Инструкции – отваря този файл
  • Отвори сайта – отваря сайта на програмата
  • Относно – извежда допълнителна информация за програмата