Изтегляне

Оттук можете да изтеглите последната актуална версия на програмата:

  • ProTranslator v.1.1 (portable) – извлечете съдържанието на архива в произволна папка и стартирайте ProTranslator.exe
  • ProTranslator v.1.1 (source) – програмният код на преводача. ProTranslator е писан на FreePascal. За да го компилирате, ще ви е нужен Lazarus. Най-актуалната версия на преводача може да бъде изтеглена и от Bitbucket хранилището на проекта.

ProTranslator се разпространява според условията на GNU GPL v2.0. Моля свържете се с нас, ако направите подобрения в редактора, за да можем да предоставим тук информация и за вашата версия.

Стари версии на програмата: