ProTranslator

ProTranslator е програма, която позволява превода на програмен код
на български и по този начин улеснява разбирането на кода от ученици,
тепърва започващи да програмират. Интерфейсът на програмата е пригоден
за начинаещи в програмирането. Изключително полезно за хора с ниски или
никакви познания по английски език.

Екран на програмата

Възможности на програмата

 • превод от даден програмен език
  на български и обратно на програмен език. Командите и техният превод се зареждат от външен файл, така че лесно може да се добавят нови или да се променят съществуващите.
 • показване на значението на ключова дума – може да бъде показано значението на всяка ключова дума от програмата, общият и вид и описание на действието и. Това улеснява разбирането на програмата, дори без тя да е преведена.
 • показване на общият вид на команди и обяснението им – отстрани има списък с ключови думи, и при цъкване на всяка от тях може да се види общият и вид и описание на действието и. Това служи като удобен справочник, който е винаги под ръка.
 • вмъкване на готови конструкции – с двойно щракване в същия списък лесно може да бъдат вкъкнати в програмата готови конструкции. Конструкциите се зареждат от външен файл, така че лесно може да се добавят нови.
 • възможност за итеративно въвеждане на параметрите на дадена команда и нагледно представяне как те ще изглеждат, приложени в командата, както и обяснение какво ще е действието на командата с така попълнените параметри.
 • маркиране на избраната дума – удобно е за проверка къде е използвана дадена променлива
 • отваряне на файл в редактора по подразбиране – така че файлът, който се разглежда в преводача да може да бъде отворен в средата за програмиране и компилиран там
 • стартиране на програмата с указан файл – за да е възможно и обратното действие – от средата за програмиране да бъде отворен преводача и в него зареден съответният файл
 • в статус реда има обяснение за командата, върху която е курсора
 • Drag & Drop – възможно е файловете да бъдат отваряни чрез просто провлачване до програмата
 • самият преводач е отделна, конзолна програма, която превежда файлове при подаването им в командния ред, така че може да бъде използвана за автоматизиран превод на много файлове в пакетен (Batch) режим

Примерни случаи на приложение

 • учителят предлага на учениците да съставят програма, като използват готовите преведени на български инструкции. Това им помага да си представят какъв ще е алгоритъма на програмата и каква ще е поредицата от стъпки за изпълнението им. След това тази програма се превежда на дадения програмен език, за да се види пряката връзка между алгоритъма и  съответните команди в езика.
 • учениците зареждат дадена готова програма и след това си я превеждат, за да осмислят действието и. Има и режим „Сравнение“, в който гледат един до друг програмата и превода, за да добият представа коя команда как се превежда.
 • учениците зареждат дадена готова програма и след това цъкат върху
  инструкциите, които не познават, за да видят общият вид и действието им.
 • учениците създават програма директно на даден програмен език, като използват готовите конструкции. Списъкът с всички готови конструкции им служи за справочник, защото могат да видят общият вид и действието на всяка команда от него, без да се налага тя да бъде добавяна в програмата.
 • докато разглеждат дадена програма, активират „Покажи дума“, за да
  видят всички срещания на тази дума в програмата и да осмислят употребата и.
 • накрая с бутона „Отвори в редактор“ я зареждат в съответната среда за програмиране, за да я компилират и изпълнят.